© Wicked Wasp 2014
T  R  U  C  K  P  U  L  L  I  N  G  T  E  A  M W I C K E D  W A S P H o m e T e a m T e c h n i e k S p o n s o r i n g S u p p o r t e r s A g e n d a G a l l e r i j
Welkom op de website van Truckpullingteam Wicked Wasp
Op deze site vind u de feiten en achtergronden van het team en de bouw van de truck.
H o m e